SPORDIALAD

AJAKAVA

Kolmapäev, 30. august 2023

Võistlusala/tegevusAegKoht
Registreerimine/käepaelte väljastamine (asutuste esindajad)10.00-12.00Staap (asub pallimängude väljakute juures)
Discgolf10.00-17.15Tehvandi discgolf park
Rannavõrkpall11.00-18.00Rannaspordi väljakud
Laskmine11.00-17.00Kaitseliidu Valgamaa Maleva Metsniku lasketiir (Valga vald, Jaanikese küla)
Lõuna12.00-14.00Söökla; laskmise ja discgolfi lõuna võistluse toimumiskohas
Kergejõustik 12.00-16.00Kergejõustiku staadion
Jalgpall12.00-18.00Jalgpalliväljak
Korvpall12.00-18.00Pallimängude ala (vihmaga pallimängude hallis)
Orienteerumine16.00-18.00Suusastaadion
Male12.00-18.00Konverentsikeskus
Sulgpall (üksik)12.00-18.00Pallimängude hall
Jõu kahevõistlus10.00-16.00

Spordihoone esine tee (vihmaga spordihoones)

Oode

Köievedu

16.00-17.00
16.30-18.00
Söökla
Spordihoone esine roheala

Juhtide võistlus

17.00-18.00Spordihoone esine roheala

Õhtune programm

Õhtusöök, autasustamine, pidu

19.00-01.00Suusastaadion

Neljapäev, 31. august 2023

Võistlusala/tegevusAegKoht
Hommikusöök08:00 – 10:00Söökla
Sulgpall (paarismäng)10.00-14.00Pallimängude hall
Jalgpall10.00-14.00Jalgpalliväljak
Rannavõrkpall10.00-14.00Rannaspordi väljakud
Jõuraja läbimine10.00-14.00Heiteala
Jalgrattakross10.00-12.00Suusastaadion
Maastikujooks/Kross12.00-14.00Suusastaadion
Ujumine12.00-14.00Väliujula
Lõuna12.30-15.00Söökla
Lõpetamine ja auhinnatseremoonia15.00Spordihoone esine roheala

ÜLDJUHEND

Spordimängude eesmärk

Populariseerida sportlikke ja tervislikke eluviise Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi haldusalas olevates asutustes, samuti nende partnerorganisatsioonides ning selgitada välja jõustruktuuride spordimängude parimad sportlased ja võistkonnad.

Aeg ja koht

Jõustruktuuride VIII spordimängud toimuvad 30.-31. augustil 2023 Käärikul. Iga spordiala toimumisaeg ja koht määratakse spordiala juhendiga. Ajakava täpsustatakse pärast võistlejate arvulist registreerimist.

Võistluspaikade vahelise transpordi, nõuetekohase parkimise ja sportlase osalemise võistluspaigas korraldab iga asutus ise.

Eelregistreerimine ja registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori. Registreerimine avatakse kevadel ning kestab kuni 12.06.2023. Pärast registreerimise lõppu on ainult asutuste spordikoordinaatoril koostöös korraldajatega võimalik osalejaid muuta või lisada.

Spordialad

Asutustevahelise punktiarvestuse spordialadest on kavas jalgpall, saalikorvpall (3×3), rannavõrkpall,  sulgpall, kergejõustik, orienteerumine, jalgrattakross, kabe või male, teenistuspüstolist laskmine, discgolf, ujumine, jõuraja läbimine, jõu kahevõistlus, köievedu ja maastikujooks. Spordialade juhendid avaldatakse sportmängude kodulehel www.jsport.ee.

Osalejad

Osalevad Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi haldusalas olevad asutused, samuti nende partnerorganisatsioonid.

Tingimused osalejatele

Osaleda võivad asutuste vähemalt 18-aastased täis- ja osalise tööajaga töötavad teenistujad, kaadrikaitseväelased, ajateenijad, abipolitseinikud ja teised vabatahtlikud, ametnikud, õppeasutuste õppurid ja Kaitseliidu malevlased. Osalejad peavad arvestama, et Jõustruktuuride spordimängud on avalik üritus. Võistlust jäädvustatakse foto ja video kujul

Osavõtumaks

Võistlustest osavõtumaks on 30 eurot/inimene. Mitmel alal osalemise eest täiendavat tasu ei võeta. Pärast spordimängude toimumist vormistavad korraldajad vastavalt asutuse poolt registreeritud inimeste arvule igale osalevale asutusele osavõtumaksu arve.

Majutuse broneerib ja tasub iga asutus ise oma osalejate eest. Küsimuste korral võtta ühendust korraldajatega aadressil jsport@emta.ee.

Võistluste avamine ja lõpetamine

Võistluste avamistseremoonia toimub Käärikul. Asutustel palun riietuda võimalusel ühtsesse võistlusvormi ning rongkäigul võib kasutada lippe või muid sümboolikat

Õhtune üritus on planeeritud 30. augustil algusega kell 19:00.

Võistluste lõpetamine toimub Käärikul 31. augustil pärast kõigi võistlusalade lõppu. Pidulikku rivistust / lõpetamist ei toimu.

Üldtingimused

Iga spordiala võistlustingimused, osalejad, võistluskoht ja aeg määratakse konkreetse spordiala juhendiga. Kõik võistlused toimuvad võistlusmääruste alusel. Juhendis reguleerimata küsimustes langetab otsuse konkreetse spordiala peakohtunik või peakorraldaja.

Kõik protestid tuleb esitada ala peakohtunikule (vajadusel kaasataks peakorraldaja) 30 minuti jooksul pärast spordiala lõppu või vastavalt spordiala juhendis sätestatule.

Võistlustulemuste arvestus

Iga spordiala paremusjärjestus kehtestatakse vastava spordiala juhendiga. Asutustevaheline paremusjärjestus selgitatakse kahes kategoorias: suuremate asutuste arvestuses (asutused isikkoosseisuga alates 500 liikmest) ja väiksemate asutuste arvestuses (asutused isikkoosseisuga kuni 499 liiget).

Asutustevahelisse spordimängude arvestusse lähevad kõigi spordialade kohapunktid järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …10. koht ja kõik järgmised kohad 1 punkt.

Spordialade kohapunktid summeeritakse, suurima punktisumma saavutanud asutus on VIII jõustruktuuride spordimängude vastava kategooria võitja. Võrdse punktisumma korral mitme asutuse vahel arvestatakse kõrgemate kohtade arvu.

Autasustamine

Individuaalalade kolme paremat sportlast igas võistlusklassis autasustatakse medalitega. Võistkonnaaladel autasustatakse kolme parimat võistkonda medalitega. Nii suurte kui väikeste asutuste arvestuses kolme paremat asutust autasustatakse karikaga. Võistlusalade autasustamine toimub kohe vahetult pärast võistlust või õhtuse tseremoonia käigus, teisel päeval kas vahetult pärast võistlusala lõppu või jõustruktuuride spordimängude lõpetamisel (probleemide korral edastatakse auhinnad läbi asutuste spordijuhtide).

Võistlustest osavõtjate kohustused

Võistlustel peavad osavõtjad käituma korrektselt ja viisakalt, järgima võistluspaiga sisekorda ning käima heaperemehelikult ümber vara ja vahenditega. Spordirajatistes on keelatud kasutada alkoholi ja tubakatooteid ning võtta võistlustest osa ilmsete joobetunnustega. Järgima peab riietuse korrektsust ning vahetusjalatsite kasutamise nõudeid.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid.

Võistlustel olles vastutab iga võistleja oma tervisliku seisundi eest ise ning peab kasutama olenevalt spordialast vajalikke kaitsevahendeid (kiiver, kaitseprillid jne.) Korraldusmeeskond on taganud Käärikule ka meditsiinilise abi erakorralisteks juhtumiteks, kuid palun kõigil hoida enda ja teiste tervist.

Nimetatud reeglite rikkumise korral on võistluste korraldajal/kohtunikul õigus võistleja või võistkond võistluselt eemaldada.

Korraldajad

Jõustruktuuride VIII spordimängud korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur.

Jõustruktuuride spordimängude raames on Käärikul võimalus kasutada ka FysioCentrumi pakutavaid teenuseid.

FysioCentrum on Tartus asetsev ettevõte, kus tegutsevad füsioterapeudid ning teised spetsialistid. Lisaks Tartule tegutseb FysioCentrum osalise koormusega Käärikul ning sportmängude raames pakutakse seal järgnevaid teenuseid:

  • Füsioteraapia
  • Massaaž
  • Teipimine
  • Taastumisvahendite rent
  • Personaaltreeninguid
  • Grupitreeninguid

Fysiocentrumi teenuseid pakutakse ainult eelbroneeringuga.

ASUKOHT

Jõustruktuuride spordimängud 2023 toimuvad Kääriku spordikeskuses. Majutuse ja transpordi eest hoolitseb iga asutus ise.