Sulgpall

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Sulgpalli juhend

TULEMUSED

Aeg: 30. august (üksikmängud) ja 31. august (segapaarismängud). 30. augustil võistluse algus kell 12:00 ja 31. augustil võistluse algus kell 10:00.                                                                              

Koht: Kääriku spordikeskuse pallimängude hall.

Eesmärk: Selgitada VIII Jõustruktuuride spordimängude parimad sulgpallimängijad individuaalses ja võistkondlikus arvestuses.

1.    Registreerumine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerumise viimane kuupäev on 12.06.2023.

2.    Osavõtuklassid

Võisteldakse järgmistes võistlusklassides:

1.   meesüksikmäng

2.   naisüksikmäng

3.   segapaarismäng

3.    Võistluste reeglid -ja formaat

1.   Võistlused korraldatakse kehtivate sulgpalli võistlureeglite järgi. Sulgpalli mängureeglid leiad siit https://badminton.ee/mangi-sulgpalli/sinu-voimalused/tule-voistlema/

2.   Mängitakse 6 sulgpalliväljakul, iga asutus saab võistlusele välja panna vaba arvu sportlasi.

3.   Üksik- ja segapaarismängud toimuvad alagruppides, edasi olümpiasüsteem koos kohtade väljamängimisega.

4.   Meeste üksikmängus paigutatakse esimesed 8, naiste üksikmängus ja paarismängudes esimesed 4 mängijat/paari eelmise võistluse tulemuste põhjal, ülejäänud mängijad loositakse.

5.   Iga võistleja mängib enda varustusega (reketid ja sulgpallid). Kasutatakse võistlejate plastik- või sulgpalle, kasutatav pall lepitakse kokku enne mängu võistlejate vahel, erimeelsuste korral on eelistatud kvaliteetsem pall.

6.   Võistlusest osavõtjate kohustused, sh käitumisreeglid, on välja toodud Jõustruktuuride spordimängude üldjuhendis.

4.    Võistkondlik arvestus ja reeglid

I koht – 12 punkti, II koht – 10 p, III koht – 8 p, 4. koht – 7 p, 5.koht – 6 p jne.

Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis.

5.    Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

6.    Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

7.    Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on Kääriku spordikeskuse pallimängude hallis, spordihoones.

Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Peakohtunik: Siiri Rajamägi, 5567 3473, siiri@badminaton.ee

Spordimängude info: https://jsport.ee/#ajakava