Discgolf


VIII Jõustruktuuride spordimängud

 

Discgolfi juhend

TULEMUSED

Aeg: 30. august 2023                                                                                  

Koht: Tehvandi discgolfi park (Otepää linn) 18-korvisel tavarajal.

Eesmärk: Selgitada VIII Jõustruktuuride spordimängude parimad discgolfi mängijad.

  1. Registreerumine
   Võistlusele pääseb osalema maksimaalselt 90 mängijat. Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerumise viimane kuupäev on 12.06.2023.

   Lisaks tuleb igal osalejal ennast registreerida https://discgolfmetrix.com/2448920 veebilehel, kuhu sisestatakse võistluste ajal tulemused. Osalejal tuleb registreerimisel sisestada esindatav jõustruktuur. Esmakordsel kasutamisel tuleb esmalt luua konto.

  2. Ajakava 30.08
   10:00 – 10:40 Mängijate kohapealne registreerimine (1. viskeala juures staabis)
   10:40 – 10:45 Mängijate koosolek (osalejatele soovituslik)
   11:00 – 13:30 I võistlusring (Tehvandi tavarajal 18 korvi)
   13:30 – 14:30 Lõunapaus
   14:45 – 17:15 II võistlusring (Tehvandi tavarajal 18 korvi)

  3. Individuaalselt selguvad parimad võistlejad järgmistes võistlusklassides

  Naised (1984. a ja hiljem)

  Naised 40+ (1983. a ja varem sündinud)

  Mehed (1984. a ja hiljem)

  Mehed 40+ (1983. a ja varem sündinud)

  4. Võistluste reeglid -ja formaat

  Võistlused korraldatakse kehtivate PDGA (Professional Disc Golf Association) võistlusmääruste järgi. Eestikeelsed reeglid leitavad siin: https://discgolfiliit.ee/mis-on-discgolf/. Mängitakse “shotgun” formaati, ehk kõik võistlejad lähevad korraga rajale.

  Viigilise tulemuse korral loetakse mängijate „birdie” arvu, vajadusel „bougy” arvu.
  * Suurem „birdie” kogus või väiksem „bougy” kogus annab mängijale eelise.
  * Esimese ringi grupid loositakse, teise ringi grupid moodustatakse esimese ringi paremusjärjestuse ja võistlusklasside alusel.

  5. Võistkondlik arvestus ja reeglid

  I koht – 12 punkti, II koht – 10 p, III koht – 8 p, 4. koht – 7 p, 5.koht – 6 p jne. Alates kohast 10 saavad kõik tulemuse saanud võistlejad ühe punkti.

  Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga asutuse 3 parema mehe ja 1 parema naise tulemuse kohapunktid. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

  6. Autasustamine

  Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

  7. Muu

  Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

  Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

  Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Tehvandi spordikeskuses.

  Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

  Peakohtunik: Silver Saks, 5666 3364, silver@discgolfevents.ee

  Spordimängude info: https://jsport.ee/#ajakava