Male

 

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Male juhend

TULEMUSED

 1. Eesmärk

Selgitada VIII Jõustruktuuride spordimängude parimad maletajad

 

 1. Aeg ja koht
 1. august 2023 Kääriku Spordikeskuse kinosaal (konverentsisaal). Võistluse algus kell 12.00.

 

 1. Osalejad ja võistlusklassid

Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi. Mehed ja naised võistlevad ühises võistlusklassis.

 

 1. Võistluste süsteem
  1. Mängitakse malet 7-9 vooru šveitsi süsteemis mõtlemisajaga 10 minutit + 2 sekundit igale käigule kummalegi võistlejale (vooru pikkus ca 30 minutit).
  2. Võistluste läbiviimisel mängitakse FIDE reeglite järgi.
  3. Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
   • Omavaheline kohtumine
   • Kärbitud Buhholtži koefitsient

Täpne võistlussüsteem kinnitatakse pärast osalejate registreerumist (kui osalejaid on 12 või vähem mängitakse ringsüsteemis).

 

 1. Registreerimine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerimise viimane kuupäev on 12.06.2023.

 

 1. Võistkondlik arvestus

Asutustevaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

 

 1. Autasustamine

Kolme parimat sportlast autasustatakse medaliga.

 

 1. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

 

 1. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad järgima ausa spordi põhimõtteid ega tohi kasutada turniiri ajal välist abi ning elektroonilisi abivahendeid.

Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur.

Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Maleturniiri peakohtunik

Andres Karba

5546944, andres.karba@gmail.com