Korvpall

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Korvpalli juhend

TULEMUSED

Aeg: 30. august 2023, mängude algus kell 12:00.

Koht: Kääriku spordikeskuse pallimängude väljakul. Vihmase ilma korral toimub turniir Kääriku Spordikeskuse pallimängude hallis.

Eesmärk: Selgitada VIII Jõustruktuuride spordimängude parim meeskond ja naiskond 3×3 korvpallis.

  1. Registreerumine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerumise viimane kuupäev on 12.06.2023.

2. Võistluse reeglid -ja formaat

  1. Iga asutus saab võistlustele välja panna kuni kolm mees- ja kuni kolm naiskonda.
  2. Võistkonna suurus on kuni 4 mängijat. Väljakul võib korraga olla 3 mängijat. Mängitakse kehtivate võistlusreeglite järgi – http://www.basket.ee/et/kohtunike-dokumendid?document_id=187&action=download.
  3. Mänguaeg 10 min või 21 punkti. Mängu aeg on jooksev, v.a viimane mängu minut. Poolfinaalidest hakkab olema täismänguaeg.
  4. Täpne võistlussüsteem täpsustatakse pärast võistkondade arvu selgumist.
  5. Kõik kohad mängitakse välja.


3. Võistkondlik
arvestus ja reeglid

I koht – 12 punkti, II koht – 10 p, III koht – 8 p, 4. koht – 7 p, 5.koht – 6 p jne.

Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.

Punkte antakse kõigile osalenud võistkondadele. Asutuste vahelises paremusjärjestuses arvestatakse asutuse parima meeskonna ja naiskonna punktisummat.

4. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

5. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

6. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on Kääriku spordikeskuse pallimängude hallis, spordihoones.

Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

Peakohtunik: Risto Visnapuu, 53095099, risto@basket.ee

Spordimängude info: https://jsport.ee/#ajakava