Jõuraja läbimine

 

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Jõuraja juhend

TULEMUSED

 1. Eesmärk

Selgitada Jõustruktuuride spordimängude parimad jõuraja läbijad.

 

 1. Aeg ja koht
 • Võistlus toimub 31.08.2023 Käärikul (Heitealade väljak) algusega kell 10:00.

 

 1. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta vähemalt 18-aastased täis- ja osalise tööajaga töötavad Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi haldusalas olevate asutuste teenistujad, kaadrikaitseväelased, ajateenijad, abipolitseinikud ja teised vabatahtlikud, ametnikud, õppeasutuste õppurid ja Kaitseliidu malevlased. Osalejad peavad arvestama, et Jõustruktuuride spordimängud on avalik üritus. Võistlust jäädvustatakse foto ja video kujul.

 

 1. Kategooriad

Võistlused toimuvad neljas absoluutarvestuse klassis:

 • Mehed (M) sündinud 1984 ja hiljem;
 • Mehed (M40) sündinud 1983 ja varem;
 • Naised (N) sündinud 1984 ja hiljem;
 • Naised (N40) sündinud 1983 ja varem.

 


5. Võistlustingimused ja reeglid:

 • Eelregistreerimise põhjal moodustatakse võistlejate stardigrupid vanuselise ja soolise rühma järgi. Stardijärjekord stardigrupi siseselt on vaba. Erandkorras on võimalus võistelda sportlasel väljaspool enda grupi graafikujärgset aega, juhul kui sportlane on seotud samal ajal mõne teise võistlusalaga ning tingimusel, et sportlane on sellest soovist varasemalt (eelregistreerimisel) teavitanud. Igal võistlejal on raja läbimiseks üks katse. Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi.
 • Võistlusalad valitakse järgmiste alade seast: jooks; kangi rebimine/tõstmine (kaaluga ca N20 kg/M40 kg); timberi raami või raskustega kõndimine (kaaluga ca N50 kg/M80 kg); rehvi kantimine; sangpommi rebimine (kaaluga ca N12 kg/M 16 kg) jõutõmme kangiga (kaaluga ca N 50 kg/M 80 kg); võib lisanduda erinevate raskuste vedamine (kaaluga ca N 25+35 kg , M 45+65 kg). Lõplik rada selgineb kohapeal vastavaid võistlustingimusi ja olusid silmas pidades. Kõikidel võistlejatel on võimalus tutvuda raskustega ja võistlusrajaga üks tund enne võistluse algust.

 

6. Registreerimine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerimise viimane kuupäev on 12.06.2023.

 

7. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas vanuseklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

 

8. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medaliga.

 

9. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

 

10. Muu

 • Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.
 • Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.
 • Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur.
 • Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Võistluse läbiviija:  Peeter Aan

mail: skjousport@gmail.com

tel: 5202842