Rannavõrkpall

 

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Rannavõrkpalli juhend

TULEMUSED

  1. Toimumisaeg: 30. ja 31. august 2023

 

  1. Asukoht: Kääriku spordikompleksi rannavolleväljakud

 

  1. Algusaeg: 30. 08 kell 11.00 (alagrupikohtumised, veerandfinaalid, tagumiste kohtade väljamängimine)

31.08 kell 10.00 (poolfinaalid, III-IV koha mäng ja finaalkohtumised)

 

  1. Registreerimine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerumise viimane kuupäev on 12.06.2023.

 

  1. Võistlusreegild ja korraldus

Võistkonna suurus on 2 sportlast.

Võistlused toimuvad meeste ja naiste arvestuses.

 

Meeste turniir 

30. august
Esimesel päeval peetakse alagrupiturniirid ja veerandfinaalid (lisaks kohamängud neile, kes ei jõua poolfinaali). Moodustatakse neli neljaliikmelist alagruppi.

Alagrupiturniiril ja tagumiste kohtade välja mängimisel mängitakse üks geim 21 punktini. 

Igast alagrupist pääseb edasi kaks paremat võistkonda. Alagrupiturniiridega selgitatakse välja seega kaheksa paremat võistkonda, kes jätkavad veerandfinaalides. Alagrupiturniiril saavutatud võrdse arvu punktide puhul arvestatakse omavahelise mängu tulemust, kolme ja enama võistkonna puhul kõigis alagrupimängudes võidetud ja kaotatud punktide suhet.

Alagruppide kolmandad mängivad välja play-off süsteemis kohad 9-12 ja neljandad kohad 13-16.

Veerandfinaalides mängitakse kaks geimi 15 punktini ja vajadusel kolmas geim 11 punktini.

Esimese päeva õhtuks on selgunud kohad 5-16. Finaalpäeval jätkavad neli parimat paari

31. august

Finaalpäeval mängitakse täispikad mängud (2 x 21p, vajadusel kolmas geim 15 p).

Kogu turniiril mängitakse geimid “kahepunkti vahega”.

Täpne süsteem oleneb osavõtvate võistkondade arvust ja eelregistreerimisest ning korraldajatel on õigus kohapeal vajadusel formaati muuta enne võistluste algust. Kui võistkondi on rohkem kui 16, siis mängitakse kahe miinuse süsteemis.

Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi.

Naiste turniir 

30. august

Esimesel päeval peetakse alagrupiturniirid (lisaks ka vahegrupid ja kohamängud). Moodustatakse kolm alagruppi, millest kaks on kolme ja üks neljaliikmeline.

Esimesel päeval mängitakse kõik mängud üks geim 21 punktini. 

Alagrupiturniiril saavad alagrupi võitjad otse järgmisel päeval peetavatesse poolfinaalidesse.

“Õnnelik kaotaja”:
Teise ja kolmanda koha omanikud mängivad läbi omavahel “risti” ning nende mängude võitjad moodustavad kolmeliikmelise “võitjate grupi” ning kaotajad “kaotajate grupi”. Mõlemad grupid mängivad uuesti grupisüsteemis läbi. “Võitjate grupi” parim saab samuti koha poolfinaalis. Teised kaks jäävad olenevalt tulemusest vastavalt 5. ja 6. kohale. “Kaotajate grupis” mängitakse kohtadele 7-9. Neljaliikmelises alagrupis neljandaks jäänud võistkond saavutab 10. koha.

Alagrupiturniiril saavutatud võrdse arvu punktide puhul arvestatakse omavahelise mängu tulemust, kolme ja enama võistkonna puhul kõigis alagrupimängudes võidetud ja kaotatud punktide suhet.

Esimese päeva õhtuks on selgunud kohad 5-10. Finaalpäeval jätkavad neli parimat paari.

31. august

Finaalpäeval mängitakse täispikad mängud (2 x 21p, vajadusel kolmas geim 15 p).

Kogu turniiril mängitakse geimid “kahepunkti vahega”.

Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi.

 

  1. Autasustamine ja võistkondlik arvestus

Asutustevaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas vanuseklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

Kolme parimat mees- ja naispaari autasustatakse medaliga

 

  1. Muu

Korraldajal on õigus teha turniirisüsteemis muudatusi juhul, kui osalejate ja võistkondade arv peaks seda tingima.

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Riigiprokuratuur. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Läbiviija: Egon Ilisson, 53736992